S.C. OJARO SHOP S.R.L. (numita in continuare si "OJARO"), persoana juridica cu sediul social in Str. Laborator, nr. 125-127, Bl. S1, scara 2, etaj 1, ap. 62, sector 3, Bucuresti, avand codul de inregistare fiscala RO29580445, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub numarul J40/698/24.01.2012 este operator de date cu caracter personal si este inregistrata in Registrul general de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul de notificare 23004.

 

OJARO prelucreaza datele personale colectate in temeiul incheierii si executarii contractelor de vanzare cu clientii/potentiali clienti/utilizatori ai siteului www.oja.ro. Pentru a explica modul in care prelucram si protejam datele cu caracter personal, va rugam regasiti in cele urmeaza Politica de Confidentialitate si Protectie a datelor cu caracter personal.

 

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre OJARO numai in masura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR).

 

Definitia termenilor in intelesul Regulamentului General (UE) 2016/679 sunt:


- ANSPDCP
 =  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

- "date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

- "prelucrare" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

- "restrictionarea prelucrarii" inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

- "operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

- "persoana imputernicita de operator" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

- "destinatar" inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

- "consimtamant" al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrat.

 

Scopurile colectarii datelor sunt: informarea utilizatorilor/clientilor/potentialilor clienti (cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe www.oja.ro ; informarea utilizatorilor/clientilor/potentialilor clienti privind evolutia si starea comenzilor; evaluarea produselor si serviciilor oferite; activitati comerciale; de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, administrative, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorilor pe site-ul ww.oja.ro.


Colectam si prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:


din informatiile pe care ni le furnizati prin completarea formularelor de pe site-ul nostru (formularul din Pagina de Contact, Comanda Rapida, formularul din Pagina de Login, formularul pentru crearea unui cont nou de utilizator, formularul de Chat), cum ar fi: numele si prenumele dvs., adresa de mail, nickname, genul, numarul de telefon fix sau/si mobil, adresele de facturare, adresele de livrare, modalitatea de plata, informatii bancare, produse favorite.

- prin corespondenta cu noi prin telefon, e-mail, mesaj, chat sau in orice alta modalitate.

 

Va rugam sa NU divulgati date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informatii legate de originea rasiala sau etnica, de opinii politice, de convingeri religioase sau de alta natura, de sanatate sau de apartenenta la un sindicat), numere de asigurare sociala atunci cand ne contactati ori corespondati cu noi prin orice mijloc de comunicare (via mesaj, email, chat, telefon ori alta modalitate).


Va oferim si posibilitatea de a va inregistra in platforma OJARO prin contul dvs. de Facebook. Daca optati pentru aceasta varianta, veti fi directionati catre o pagina administrata de Facebook Inc unde acestia va vor informa cu privire la transferul datelor dvs. catre OJARO. Puteti consulta politicile de confidentialitate Facebook, folosind linkul:


https://www.facebook.com/about/privacy


Putem, de asemenea, sa colectam si sa prelucram ulterior anumite informatii cu privire la comportamentul dvs in timpul vizitarii site-ului nostru web sau a folosirii aplicatiei de mobil, pentru a va personaliza experienta online si a va pune la dispozitie oferte adaptate profilului dvs. Pe site-ul www.oja.ro si in aplicatia de mobil putem stoca si colecta informatii in cookie-uri si tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri de mai jos.


Ca regula generala, vom stoca datele dvs. cu caracter personal atat timp cat aveti un cont in magazinul www.oja.ro. Puteti sa ne solicitati oricand stergerea anumitor informatii sau inchiderea contului si vom da curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior inchiderii contului, in situatiile in care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.

 

Prin citirea prezentei Politici de Confidentialitate si Protectie a datelor cu caracter personal ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de GDPR, respectiv:


- Dreptul de acces
 inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

- Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

- Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

- Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).

- Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

- Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

- Dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) in caz de incalcare a drepturilor dvs. garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

 

Toate informatiile despre clientii nostri sunt protejate impotriva oricarei utilizari abuzive. Astfel, informatiile personale pe care le furnizati in momentul achizitionarii de pe site-ul nostru sunt confidentiale si in nici un caz nu vor fi furnizate catre terti, in afara organelor abilitate de legislatia in vigoare si doar la cererea expresa a acestora, cat si a partenerilor nostri contractuali pentru buna desfasurare a activitatii de deservire a clientilor sau utilizatorilor. Datele cu caracter personal vor fi folosite exclusiv pentru activitatile asociate cu executarea si onorarea comenzii, cat si pentru a putea intra in legatura directa cu dvs. pentru a va informa cu privire la eventuale promotii ale OJA.ro sau buletine informative periodice.
Totodata, dorim sa va aducem la cunostinta ca pentru livrarea pachetelor, furnizorii de servicii de curierat FAN Courier si Bookurier (GLS) ce vor realiza acest lucru in numele OJARO SHOP S.R.L. au acces la datele necesare pentru a-si indeplini functiile, dar nu sunt autorizati sa le foloseasca in alte scopuri.


De asemenea, va aducem la cunostinta ca OJA.ro poate notifica clientii sau utilizatorii privind ofertele curente prin intermediul newsletterului sau poate trimite felicitari, vouchere cadou ori alte mesaje cu caracter special, cu diferite ocazii. OJA.ro nu promoveaza SPAM-ul si nu incurajeaza aceasta actiune. Fiecare client sau utilizator ce a furnizat adresa de email pe site-ul www.oja.ro are dreptul si poate opta pentru stergerea acesteia din baza de date a OJA.ro. Informatiile furnizate de dvs. vor fi utilizate doar in scopul pe care ni le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre, preintampinand incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

 

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate sau pentru orice intrebare legata de modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate ori daca unele dintre datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. OJARO SHOP S.R.L., Str. Laborator, nr. 125-127, Bl. S1, scara 2, etaj 1, ap. 62, sector 3, Bucuresti sau la adresa de email: contact@oja.roIn cerere, va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca veti primi personal informatiile. Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastra.


De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru orice incalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate si stocate doar in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preintampina incalcarea securitatii sistemelor si pentru respectarea legii si a termenilor nostri contractuali.


In acest sens, OJARO va stoca datele dvs. in conformitate cu Politica de Retentie a Datelor care reglementeaza termene-limita prestabilite si bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, in functie de specificul operatiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, OJARO se asigura ca datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate si de asemenea, se asigura ca perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitata, iar la implinirea termenelor limita, datele personale nu vor mai fi prelucrate in aceste scopuri.

 

Site-ul www.oja.ro NU colectează cu buna stiinta date personale de identificare de la persoane minore, care nu au împlinit varsta de 16 ani. Dacă parintele sau tutorele legal are la cunostinta faptul ca minorul aflat in custodia sa a furnizat site-ului www.oja.ro datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat OJARO la adresa de e-mail contact@oja.ro. In cazul in care descoperim ca o persoana minora a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului www.oja.ro, atunci vom distruge aceste informatii de pe serverele noastre imediat, cu exceptia cazului in care parintele sau tutorele isi da consimtamantul explicit pentru prelucrarea de catre site a datelor cu caracter personal ale copilului in scopurile specificate.

 

OJARO poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de marketing, servicii de plata/bancare, furnizori de servicii care ofera sprijin administrativ, profesional si tehnic companiei pentru suport IT, de securitate, catre consultanti externi (ex.: avocati, contabili, auditori), in scopuri specifice, atunci cand este necesar, parteneri comerciali ai OJARO ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de OJARO, conform conditiilor din prezenta Politica.


Site-ul nostru poate contine si link-uri catre alte site-uri. OJA.ro nu este responsabila de politica de confidentialitate si securitatea a datelor practicata de acestea precum si de orice alta informatie mentionata pe aceste site-uri.

 

Daca aveti intrebari sau doriti si alte informatii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre site-ul www.oja.ro sau daca doriti sa va exercitati unul sau mai multe din drepturile ce va revin, ne puteti contacta la adresa de e-mail contact@oja.ro sau cu o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. OJARO SHOP S.R.L., Str. Laborator, nr. 125-127, Bl. S1, scara 2, etaj 1, ap. 62, sector 3, Bucuresti.